Între 7 şi 10 ani puterea imaginaţiei copiilor este maximă, iar aceştia ajung să inventeze personaje inspirându-se din poveşti, de la televizor, din viaţa de zi cu zi. La această vârstă, copiii se imaginează ca fiind eroi din poveşti sau animale – personaje din desene animate, dar ştiu destul de bine că este doar un joc şi-l acceptă aşa cum este.

Cercetașii cu vârste cuprinse între 5 și 10 ani, se numesc, simbolic: lupișori.
Modelul folosit pentru lupişori drept cadru simbolic este Cartea Junglei scrisă de Rudyard Kipling.
În imagine, se pot vedea simbolorile folosite din povestea cercetașilor lupișori și anume, personajele din cartea junglei.
 

Temerari

Cercetașii cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani se numesc, simbolic: temerari.

Lupişorul ajunge într-un teritoriu nou. Este singur şi debusolat şi vede un spaţiu întins, fără nici o casă la orizont. Merge înainte sperând că va întâlni pe cineva.
La intrarea în lumea adulţilor, unde sunt atât de multe lucruri de descoperit, inclusiv propria lor personalitate, explorarea şi descoperirea sunt extrem de importante.

Cadrul simbolic al ramurii de vârstă temerari este relieful cu cele 4 forme ale lui: câmpie, podiș, deal, munte.

Transformările propriului corp, contradicţiile care încep să apară şi întrebările care şi le pun îi rup pe tineri din siguranţa căminului copilăriei lor. Încep să îşi caute noi surse de identificare pentru a-şi construi identitatea. Acum aceşti tineri au nevoie de orizonturi mai largi, care să le permită să îşi exprime noile şi măreţele abilităţi. Nimic nu le face mai multă plăcere, la această vârstă, decât să descopere noi lucruri şi să fie surprinşi de imprevizibil.
însemne ale sistemului de progres la ''temerari''

Exploratori

Cercetașii cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani se numesc, simbolic: exploratori.

Din vârful muntelui, uitându-se în zare, temerarii observă situl unei cetăţi şi pornesc spre aceasta. Cetatea a fost proaspăt repopulată de tineri cu iniţiativă, doritori de a ajuta la reclădirea civilizaţiei care dată popula cetatea. Mai mult, noii locuitorii lucrează la ridicarea unei noi cetăţi cu turnuri, case, pieţe şi cartiere.
Văzând cetatea, temerarilor li se deschide un nou orizont şi se decid să ajungă în acel loc. Totodată, şi observatorii din cetate văd patrula /ele apropiindu-se şi pornesc în întâmpinarea ei/lor. Observatorii îi vor ajuta timp de 6 luni şi le vor prezenta generalităţi despre cercetăşie şi despre exploratoriat pentru ca patrula /ele să poată intra în cetate.

Cadrul simbolic al ramurei de vârstă exploratori este: cetatea.

Din vârful muntelui, uitându-se în zare, temerarii observă situl unei cetăţi şi pornesc spre aceasta. Cetatea a fost proaspăt repopulată de tineri cu iniţiativă, doritori de a ajuta la reclădirea civilizaţiei care dată popula cetatea. Mai mult, noii locuitorii lucrează la ridicarea unei noi cetăţi cu turnuri, case, pieţe şi cartiere.
Comunitate reprezentată simbolic prin cetate, este locul unde, pas cu pas, descoperă că trăiesc în chiar interiorul ei, că au de învăţat de la tot ce oferă ea şi mai departe vor ajunge să fie activi prin a se implica şi a realiza diferite proiecte stfel încât, atunci când ei vor fi pregătiţi să îşi vadă rezultatele şi să meargă mai departe, să facă acest lucru prin organizarea unui mare eveniment – unul de neuitat pentru ei.

 

Seniori

Cercetașii cu vârste cuprinse între 19 și 24 ani se numesc, simbolic: seniori.

Tânărul, la această vârstă se afla într-o continuă căutare a propriului EU, în definirea propriului caracter, în crearea unui sistem de valori propriu, în descoperirea propriului loc în cadrul societăţii. Călătoria reprezintă practic drumul propriu de dezvoltare personală, un drum presărat de provocări, un drum care îndeamnă la autodepăşire. Călătoria: Seniorul, un călător pornit pe drumul spre maturitate – este format din trei etape, fiecare reprezentând un anume stadiu de dezvoltare a cercetaşului ţinându-se cont de îdeplinirea obiectivelor şi cerinţelor specifice fiecărei etape, şi anume: hoinarul, ucenicul şi călăuza.

Cadrul simbolic al ramurii de vârstă seniori, este călătoria, seniorul fiind un călător pornit pe drumul spre maturitate.

Cadrul simbolic al cercetăşiei este situat în lumea imaginarului şi astfel, prin această asociere a realului cu imaginarul, totul devine mult mai atractiv pentru cercetaşi. Acest cadru reprezintă un instrument folosit în toate activităţile şi fără acesta cercetăşia nu ar mai fi cercetăşie. El reprezintă un element ludic, care pune în funcţiune imaginaţia şi diferă în funcţie de ramura de vârstă. Acest cadru dă copiilor senzaţia aventurii, dăruire pentru o cauză nobilă, precum şi explorarea curajoasă. Până şi noţiunea de cercetaş reprezintă un simbol: aceea de om care merge înainte, care înfruntă greutăţile şi facilitează drumul celor care vin în urma sa.