Ce este cercetășia

Cercetășia este educaţie pentru viaţă – completează, în educaţia tânărului, familia și scoala și dezvoltă cunoașterea de sine, necesitatea de a căuta noul, de a participa, de a explora, de a descoperi, de a făuri, de a ajuta. Putem sublinia că este distracţie cu un scop– prin recreere și aventură, cercetășia își atinge obiectivul său de dezvoltare fizică, psihică, intelectuală, socială și spirituală a tinerilor. Este o mişcare internaţională – există organizaţii scout în peste 216 de ţări si teritorii numărând peste 31 de milioane de cercetași în întreaga lume.

Astfel, cercetășia e o mișcare deschisă tuturor indiferent de rasă, credință, sex, în concordanță cu scopul, principiile și metoda concepute de creatorul lor.
Cercetășia este un mod de viață bazându-se pe cele trei principii ale sale:
– principiul spiritual – implicarea în căutarea valorilor spirituale, a vieții dincolo de lumea materială;
– principiul social – participarea la dezvoltarea societății respectând demnitatea celorlalți și integritatea lumii;
– principiul personal – dezvoltarea responsabilității personale și stimularea dorinței de exprimare a acesteia.